Concertagenda


14 mei, 10.30uur, Groot-Schuylenburg, Apeldoorn. 

  9 juli, Leemcule

14 oktober, Project Concert 'Samen onderweg' 19.30uur, De Heerd